PSZICHOTERÁPIÁS JÓGA

A pszichoterápiás szemléletű jógafoglalkozás

 • Jógafoglalkozás-sorozat, amely kiegészítő gyógymódként támogatja a pszichés és/vagy életvezetési problémákkal küzdő személy mentális felépülését.
 • A pszichojóga elősegíti azt a folyamatot, amely során a kliens önnön erőforrásait mobilizálva, valamint elegendő önismerettel felvértezve egyenesbe tudja hozni az életét.
 • Leginkább pszichoterápiás intézményben illetve kiscsoportos, vagy egyéni jógafoglalkozás során valósítható meg.
 • Lehet időszakos, illetve folyamatos (éveken át tartó) is.
 • A jótékony eredmény megvalósulásához elengedhetetlen a rendszeres pszichojógaóra-látogatás, illetve az otthoni gyakorlás.

Csoportfoglalkozáshoz csatlakozás esetén

 1. a klienssel előzetesen ún. pszichológiai interjú során megismerkedünk, feltérképezzük a jógával kapcsolatos motivációit és azokat a realitáshoz igazítjuk.
 2. A jógaórák elején röviden feltérképezésre kerül a kliensek aktuális mentális és fizikai állapota, és az óra menetét ennek megfelelően alakítjuk.
 3. Pszichoterápiás beállítódással (ld lejjebb, kék rész) vezetjük a jógaórákat.
 4. A foglalkozások során a jóga eszközeit elsősorban a pszichés problémával való megküzdés szolgálatába állítjuk.
 5. A legfontosabb cél a személyiség stressztől való tehermentesítése illetve a testi-lelki rugalmasság megvalósítása.

Az egyéni pszichoterápiás jógafoglalkozás is

 1. A kliens előzetes megismerésén alapul
 2. Rendszeres találkozások esetén a pszichoterápiás keretekhez hasonlatosan meghatározandók a pszichoterápiás jógaóra keretei is.
 3. Pszichoterápiás beállítódással (ld lejjebb, kék rész) vezetjük a jógafoglalkozásokat.
 4. Egyéni pszichojógánál a jóga eszköztárát személyre szabottan az aktuális fizikai-mentális állapothoz és a hosszútávú pszichoterápiás célokhoz lehet alkalmazni a fejlődés érdekében.
 5. Az óra első 25-30 percében szupportív pszichoterápia zajlik,
 6. második felében pedig az ehhez igazított jógikus gyakorlatok, melyek fókuszában a tudatos jelenlét, az önismeret fejlesztése (valódi szükségletek, erőforrások és határok felismerése), a kiegyensúlyozódásra törekvés és az autonóm öngondoskodás áll.

Pszichoterápiás beállítódás:

•Biztonságos légkör, csoporttitok

•Óra elején hangulat feltérképezés

•Óra végén megbeszélés lehetősége

•Kíváncsi, elfogadó attitűd, egyéni különbségek tiszteletben tartása

•Megengedő, ajánlás-szerű instrukciók

•Saját határok tiszteletben tartásán hangsúly

•Saját tapasztalat hitelesítése, önelfogadás bátorítása

•Sok dicséret és elismerés

•Nem igazítunk testhelyzetet, (csak indokolt esetben, engedéllyel)

•Pszichoedukáció

A pszichoterápiás jógát avagy "pszichojógát" nem az orvosi és/vagy pszichológusi segítség helyett, hanem az azt kiegészítő gyakorlatként tesszük elérhetővé klienseink számára.

Komlói Pszichiátriai Szakrendelésünkön a klienseinknek lehetőségük van ingyenesen csatlakozni jógacsoportokhoz, ahol pszichoterápiás beállítódással vezetjük a jógaórákat.


Ez érdekel! Kérdésem van / Jelentkezni szeretnék!

Klinikai vizsgálatok

A jóga üdvözítő hatását pszichiátriai szempontból érintett pacienseknél a klinikai vizsgálatok már évtizedek óta alátámasztják. Néhány szemelvény a legkoraibb vizsgálatok közül, melyek száma azóta könyvtárnyira duzzadt.

M. Javnbakht és társai 2006-os vizsgálatában szorongásos és depressziós zavarokban szenvedő nőket vettek alapul, akik két hónapon keresztül heti két alkalommal vettek részt 90 perces jógaórákon. A jógagyakorlás szignifikáns javulást hozott számukra depressziós és szorongásos tünetek terén egyaránt*.

Egy másik vizsgálatban David Saphiro (2007) vezetésével gyógyszeres medikációban is részesülő, részleges remisszióban levő major depressziós férfiak és nők képezték a kísérleti alanyokat. 20 (Iyengar típusú) jógaórán vettek részt, 8 hét alatt heti 2-3 60-90perces jógaórák erejéig. A vizsgálat leírja, hogy nagymértékű volt a lemorzsolódás és a passzivitás a vizsgálati alanyok körében, ám a kitartó paciensek erőfeszítései gyümölcsözőnek bizonyultak. A kedélyállapot javulása már rövid távon, közvetlenül az óra után is jelentkezett, hosszabb távon pedig szignifikáns csökkenést mutatott a szorongás, düh, depresszió, neurotikus tünetek, valamint pulzusszám mértéke, az érzelemregulációs kapacitás pedig javult.**

*M. Javnbakht, R. Hejazi Kenari, M. Ghasemi. Effects of yoga on depression and anxiety of women.Complementary Therapies in Clinical Practice 15 (2009) 102-104journal homepage: www.elsevier.com/locate/ctnm

**David Shapiro, Ian A. Cook, Dmitry M. Davydov, Cristina Ottaviani, Andrew F. Leuchter and Michelle Abrams. Yoga as a Complementary Treatment of Depression: Effects of Traits and Moods on Treatment Outcome. Advance Access Publication 28 February (2007)

Hogyan járulhat hozzá a hagyományos jóga gyakorlása a mentális felépüléshez?

A jóga gyakorlása több oldalról is meg tudja támogatni ezt a gyógyulás folyamatát.

 • A rendszeres jógagyakorlás az önkontroll és a magabiztosság érzetét erősíti a gyakorlóban.
 • A tettek szintjén megnyilvánuló ön-karbantartással felelősséget vállal élete jobbá tételéért.
 • A fentiek következtében nő a gyakorló önbecsülése.
 • A jógikus foglalkozások során életvezetési tanácsadásban is részesül.
 • Az ászanák, légző- és relaxációs gyakorlatok bizonyítottan stressz-, feszültség- és szorongásoldó hatásúak, általuk nő az önszabályozás képessége.
 • A jógikus filozófiával is átitatott jógagyakorlatok segítenek egy örömteli és szabad identitás kialakításában, vagyis lehetőséget adnak arra, hogy a gyakorló - problémahalmazai mögül kitekintve - tapasztalatot szerezzen a természetes elmeállapotáról, és mit lenne érdemes szem előtt tartania a mindennapjaiban, ha a cél a lelki béke hosszú távú megvalósítása
 • Alkalmazott spiritualitásként a rendszeresen gyakorolt jóga tágabb értelmezési keretet ad életünknek, életünk céljának is, a problémákkal küszködő ember számára ezen kívül világos erőforrást is mutat, ahova mindig visszatérhet meríteni, megnyugodni, töltekezni.

Véleményem szerint aki szakszerű útmutatással rendszeresen gyakorolja a jógát éspedig nemcsak az ászanák és technikák síkján, hanem az életmódja terén is, annak idővel egyre kevésbé lesz szüksége külső segítségre a talpon maradáshoz - vagyis a hangsúly áttevődik a külvilágból várt támogatás folyamatos igényléséről a belső erőforrások tudatos és önálló használatára. Úgy is mondhatnám, hogy

A JÓGA EGYENESBE HOZ.

Nemcsak a testtartásodat, hanem az egész életedet segít egyenesbe hozni, ha megfelelő hozzáállással, elég hosszú időn keresztül, rendszeresen gyakorolsz.

Sok népszerű jógairányzat létezik, de nem mindegyik közvetíti a pszichoterápiás beállítódást, ami többek között az "anyai" toleranciát és feltétel nélküli elfogadást, valamint az "apai" gyakorlatiasságot és realitás-képviseletet foglalja magába. A Himalájai Jógatradíció emberszemlélete azonban ilyen, és önfejlesztésre irányuló gyakorlatai magukban foglalják a humanisztikus pszichoterápiás megközelítést éppúgy, mint a kognitív-viselkedésterápia gyakorlat-orientált elemeit (rendszeresség, technikák, relaxáció, naplóírás). A mozgásterápiákkal (pl gyógytorna) való kapcsolata is szembeötlő hasonlóságokat mutat a testhelyzetek szintjén. Elméleti háttere pedig izgalmas eszmefuttatási terepet kínál az analitikus lélektannal való összevetésre. Néha eltűnődöm, ha Sigmund Freud is tanulmányozta volna a jógát, hol tarthatna már az elmegyógyászat!

Ez érdekel! Kérdésem van / Jelentkezni szeretnék!