JÓGIKUS PSZICHOTERÁPIA 

Pszichoterápia a jóga ősi lélektanának nyomdokain - a mentális egyensúly helyreállításának szolgálatában

A jóga bizonyos gyakorlatai az önszabályozás és stresszoldás eszközeiként régóta ismeretesek a klinikai pszichológiai gyakorlatban. A szorongás és pánikrohamok leszerelésére például hagyományosan relaxációs és légzéstechnikákat, valamint a mentális megküzdést segítő "koncentrációs" gyakorlatokat tanítunk pácienseinknek - mint azonnal alkalmazható instant elsősegély csomagot. 

A depresszióból való felépülésben a rendszeres fizikai aktivitás megléte első helyen van a gyógyulást elősegítő tényezők között. 

Az utóbbi évtizedekben a jóga alapját is  képező "tudatos jelenlét" szemléletet és gyakorlatokat a klinikumban is elterjedten kezdik alkalmazni szorongásos és depressziós zavarok esetén.

Fogékonyság esetén a jóga megfelelő eszközeit - ideértve a mindfulness és önegyüttérzés elméletét és gyakorlatát is - beépítem az egyéni pszichoterápiába,  az élethelyzeteket pedig a jóga szemléleti keretében is átgondoljuk. 

Az ősi jógikus lélektan és filozófia új megvilágításba helyezi az adott "problémát", segíti annak átdolgozását, a benne rejlő lehetőségek feltárását. A jóga, a tudatos jelenlét, és az önegyüttérzés változatos eszköztára révén pedig személyre szabott repertoárral támogatjuk meg a pszichoterápiás folyamatot.   

Ezt a megközelítést neveztem el "jógikus pszichoterápiának".

A jóga, és az annak esszenciáját képező "mindfulness" ilyen értelemben követendő, alkalmazható életmód keretet, egészségesebb szemléletmódot, tapasztalati spirituálist nyújt a kliensek számára, ami valódi kapaszkodó számukra a nehéz életszakaszban. Pszichiátriai és pszichológusi szakrendeléseken megjelenő emberekre általában jellemző, hogy tudatuk előterében kínzó problémák vannak, a múlt emlékei és/vagy jövő bizonytalanságai szorongatják őket, változni/változtatni szeretnének, csak nem tudják, hogyan. A pszichoterápia célja az, hogy a segítséget kérő ember idővel egyre önállóbban és magabiztosabban irányítsa életét vagy éppen visszanyerje az irányítást fölötte, szeretettelibb, önmagával együttérző módon viselje gondját önmagának, és olyan irányban bontakoztassa ki lehetőségeit, amely hosszú távon elégedettséghez, kiegyensúlyozottsághoz vezet számára.

Jógikus pszichoterápia Online 

 Vállalom szorongásos és depresszív tünetekkel, érzelmi labilitással élők, párkapcsolati és/vagy életvezetési problémákkal küzdő 18+ felnőttek pszichoterápiáját, 

akik jógikus eszközöket is igénybe véve, 

a jógikus szemléleti keretet is látva szeretnék

egyenesbe hozni az életüket.

Online pszichoterápiás ülés 55 perc: 14 000 Ft

Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok számára: 13 000 Ft

Személyes megjelenéssel pedig itt:

Szinapszis Magánrendelő, Pécs

www.szinapszispecs.hu
Kérdése van? Írjon nekem:

Hogyan járulhat hozzá a hagyományos jóga gyakorlása a mentális felépüléshez

A jóga gyakorlása több oldalról is meg tudja támogatni ezt a gyógyulás folyamatát.

  • A rendszeres jógagyakorlás az önkontroll és a magabiztosság érzetét erősíti a gyakorlóban.
  • A tettek szintjén megnyilvánuló ön-karbantartással felelősséget vállal élete jobbá tételéért.
  • A fentiek következtében nő a gyakorló önbecsülése.
  • A jógikus foglalkozások során életvezetési tanácsadásban is részesül.
  • Az ászanák, légző- és relaxációs gyakorlatok bizonyítottan stressz-, feszültség- és szorongásoldó hatásúak, általuk nő az önszabályozás képessége.
  • A jógikus filozófiával is átitatott jógagyakorlatok segítenek egy örömteli és szabad identitás kialakításában, vagyis lehetőséget adnak arra, hogy a gyakorló - problémahalmazai mögül kitekintve - tapasztalatot szerezzen a természetes elmeállapotáról, és mit lenne érdemes szem előtt tartania a mindennapjaiban, ha a cél a lelki béke hosszú távú megvalósítása
  • Alkalmazott spiritualitásként a rendszeresen gyakorolt jóga tágabb értelmezési keretet ad életünknek, életünk céljának is, a problémákkal küszködő ember számára ezen kívül világos erőforrást is mutat, ahova mindig visszatérhet meríteni, megnyugodni, töltekezni.

Véleményem szerint aki szakszerű útmutatással rendszeresen gyakorolja a jógát éspedig nemcsak az ászanák és technikák síkján, hanem az életmódja terén is, annak idővel egyre kevésbé lesz szüksége külső segítségre a talpon maradáshoz - vagyis a hangsúly áttevődik a külvilágból várt támogatás folyamatos igényléséről a belső erőforrások tudatos és önálló használatára. Úgy is mondhatnám, hogy

A JÓGA EGYENESBE HOZ.

Nemcsak a testtartásodat, hanem az egész életedet segít egyenesbe hozni, ha megfelelő hozzáállással, elég hosszú időn keresztül, rendszeresen gyakorolsz.

Sok népszerű jógairányzat létezik, de nem mindegyik közvetíti a pszichoterápiás beállítódást, ami többek között az "anyai" toleranciát és feltétel nélküli elfogadást, valamint az "apai" gyakorlatiasságot és realitás-képviseletet foglalja magába. A Himalájai Jógatradíció emberszemlélete azonban ilyen, és önfejlesztésre irányuló gyakorlatai magukban foglalják a humanisztikus pszichoterápiás megközelítést éppúgy, mint a kognitív-viselkedésterápia gyakorlat-orientált elemeit (rendszeresség, technikák, relaxáció, naplóírás). 

A mozgásterápiákkal (pl gyógytorna) való kapcsolata is szembeötlő hasonlóságokat mutat a testhelyzetek szintjén. Elméleti háttere pedig izgalmas eszmefuttatási terepet kínál az analitikus lélektannal való összevetésre. Néha eltűnődöm, ha Sigmund Freud is tanulmányozta volna a jógát, hol tarthatna már az elmegyógyászat!