JÓGA ÉS PSZICHÉ

A jóga bizonyos gyakorlatai az önszabályozás és stresszoldás eszközeiként régóta ismeretesek a klinikai pszichológiai gyakorlatban. A szorongás és pánikrohamok leszerelésére például hagyományosan  relaxációs és légzéstechnikákat, valamint a mentális megküzdést segítő "koncentrációs" gyakorlatokat tanítunk pácienseinknek  - mint azonnal alkalmazható instant elsősegély csomagot. A depresszióból való felépülésben pedig a rendszeres fizikai aktivitás megléte első helyen van a gyógyulást elősegítő tényezők között.


Pszichoterápiás jóga 

 • Jógafoglalkozás-sorozat, amely kiegészítő gyógymódként támogatja a pszichés és/vagy életvezetési problémákkal küzdő személy mentális felépülését. 
 • A pszichojóga elősegíti azt a folyamatot, amely során a kliens önnön erőforrásait mobilizálva, valamint elegendő önismerettel felvértezve egyenesbe tudja hozni az életét. 
 • Leginkább pszichoterápiás intézményben illetve kiscsoportos, vagy egyéni jógafoglalkozás során valósítható meg.
 • Lehet időszakos, illetve folyamatos (éveken át tartó) is.
 • A jótékony eredmény megvalósulásához elengedhetetlen a rendszeres pszichojógaóra-látogatás, illetve az otthoni gyakorlás.
 • A foglalkozások 75 perc időtartamúak

Csoportfoglalkozáshoz csatlakozás esetén 

 1. a klienssel előzetesen ún. pszichológiai interjú során megismerkedünk, feltérképezzük a jógával kapcsolatos motivációit és azokat a realitáshoz igazítjuk. 
 2. A jógaórák elején röviden feltérképezésre kerül a kliensek aktuális mentális és fizikai állapota, és az óra menetét ennek megfelelően alakítjuk. 
 3. Pszichoterápiás beállítódással (ld lejjebb, kék rész)  vezetjük a jógaórákat.
 4. A foglalkozások során a jóga eszközeit elsősorban a pszichés problémával való megküzdés szolgálatába állítjuk. 
 5. A legfontosabb cél a személyiség stressztől való tehermentesítése illetve a testi-lelki rugalmasság megvalósítása. 

Az egyéni pszichoterápiás jógafoglalkozás is 

 1. a kliens előzetes megismerésére épül
 2. Rendszeres találkozások esetén a pszichoterápiás keretekhez hasonlatosan  meghatározandók a pszichoterápiás jógaóra keretei is.
 3. Pszichoterápiás beállítódással (ld lejjebb, kék rész) vezetjük a jógafoglalkozásokat.
 4. Egyéni pszichojógánál a jóga eszköztárát személyre szabottan  az aktuális fizikai-mentális állapothoz és a hosszútávú pszichoterápiás célokhoz lehet alkalmazni a fejlődés érdekében. 
 5. Az óra első 25-30 percében szupportív pszichoterápia zajlik, 
 6. második felében pedig az ehhez igazított jógikus gyakorlatok, melyek fókuszában a tudatos jelenlét, az önismeret fejlesztése (valódi szükségletek, erőforrások és határok felismerése), a kiegyensúlyozódásra törekvés és az autonóm öngondoskodás áll.

A díjszabásról itt tájékozódhatsz

Komlói Pszichiátriai Szakrendelésünkön  a klienseinknek lehetőségük van ingyenesen csatlakozni jógacsoportokhoz, ahol pszichoterápiás beállítódással vezetjük a jógaórákat, melynek ismérvei:

•Biztonságos légkör, csoporttitok 

•Óra elején hangulat feltérképezés 

•Óra végén megbeszélés lehetősége 

•Kíváncsi, elfogadó attitűd, egyéni különbségek tiszteletben tartása 

•Megengedő, ajánlás-szerű instrukciók 

•Saját határok tiszteletben tartásán hangsúly 

•Saját tapasztalat hitelesítése, önelfogadás bátorítása 

 •Sok dicséret és elismerés 

 •Nem igazítunk testhelyzetet, (csak indokolt esetben, engedéllyel) 

•Pszichoedukáció

A pszichoterápiás jógát avagy "pszichojógát" nem az orvosi és/vagy pszichológusi segítség helyett, hanem az azt  kiegészítő gyakorlatként tesszük elérhetővé klienseink számára. 

Klinikai vizsgálatok

A jóga üdvözítő hatását pszichiátriailag érintett pacienseknél klinikai vizsgálatok is alátámasztják.

M. Javnbakht és társai 2006-os vizsgálatában szorongásos és depressziós zavarokban szenvedő nőket vettek alapul, akik két hónapon keresztül heti két alkalommal vettek részt 90 perces jógaórákon. A jógagyakorlás szignifikáns javulást hozott számukra depressziós és szorongásos tünetek terén egyaránt*.

Egy másik vizsgálatban David Saphiro (2007) vezetésével gyógyszeres medikációban is részesülő, részleges remisszióban levő major depressziós férfiak és nők képezték a kísérleti alanyokat. 20 (Iyengar típusú) jógaórán vettek részt, 8 hét alatt heti 2-3 60-90perces jógaórák erejéig. A vizsgálat leírja, hogy nagymértékű volt a lemorzsolódás és a passzivitás a vizsgálati alanyok körében, ám a kitartó paciensek erőfeszítései gyümölcsözőnek bizonyultak. A kedélyállapot javulása már rövid távon, közvetlenül az óra után is jelentkezett, hosszabb távon pedig szignifikáns csökkenést mutatott a szorongás, düh, depresszió, neurotikus tünetek, valamint pulzusszám mértéke, az érzelemregulációs kapacitás pedig javult.**

*M. Javnbakht, R. Hejazi Kenari, M. Ghasemi. Effects of yoga on depression and anxiety of women.Complementary Therapies in Clinical Practice 15 (2009) 102-104
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ctnm

**David Shapiro, Ian A. Cook, Dmitry M. Davydov, Cristina Ottaviani, Andrew F. Leuchter and Michelle Abrams. Yoga as a Complementary Treatment of Depression: Effects of Traits and Moods on Treatment Outcome. Advance Access Publication 28 February (2007)

Ez érdekel! Kérdésem van / Jelentkezni szeretnék!


Jógikus pszichoterápia

Fogékonyság esetén a jógikus alapelveket és a   jóga megfelelő eszközeit beépítem az egyéni pszichoterápiába is, valamint az élethelyzeteket a jógikus szemléleti keretben is átgondoljuk. Ezt a megközelítést hívhatjuk 

"jógikus pszichoterápiának". 

 A jóga ilyen értelemben követendő, alkalmazható életmód keretet, egészségesebb szemléletmódot, tapasztalati spirituálist nyújt kliens számára, ami kapaszkodó is egyben számukra a nehéz életszakaszban. Pszichiátriai és pszichológusi szakrendeléseken megjelenő emberekre általában jellemző, hogy tudatuk előterében kínzó problémák vannak, a múlt emlékei és/vagy jövő bizonytalanságai szorongatják őket, változni/változtatni szeretnének, csak nem tudják, hogyan. A pszichoterápia célja az, hogy a segítséget kérő ember idővel egyre önállóbban és magabiztosabban irányítsa életét vagy éppen visszanyerje az irányítást fölötte, szeretettelibb módon viselje gondját önmagának, és olyan irányban bontakoztassa ki lehetőségeit, amely hosszú távon elégedettséghez, kiegyensúlyozottsághoz vezet számára.

Online Jógikus pszichoterápia 

Vállalom szorongásos és depresszív tünetekkel, érzelmi labilitással élők, párkapcsolati és/vagy életvezetési problémákkal küzdő 18+ felnőttek pszichoterápiáját, akik jógikus eszközöket is igénybe véve, jógikus szemléleti keretek között szeretnék egyenesbe hozni az életüket.

Jelenleg Online

1 pszichoterápiás ülés 60 perc: 12 000 Ft

Diákok, nyugdíjasok és pedagógusok számára: 10 000 Ft

Kérdése van? Írjon nekem:

Hogyan járulhat hozzá a "pszichojóga" gyakorlása a mentális felépüléshez?

A jóga gyakorlása több oldalról is meg tudja támogatni ezt a folyamatot.

 • A rendszeres jógagyakorlás az önkontroll és a magabiztosság érzetét erősíti a gyakorlóban.
 • A tettek szintjén megnyilvánuló ön-karbantartással felelősséget vállal élete jobbá tételéért.
 • A fentiek következtében nő a gyakorló önbecsülése.
 • A  jógikus foglalkozások során életvezetési tanácsadásban is részesül.
 • Az ászanák, légző- és relaxációs gyakorlatok bizonyítottan stressz-, feszültség- és szorongásoldó hatásúak, általuk nő az önszabályozás képessége.
 • A jógaelmélettel is átitatott jógagyakorlatok segítenek egy örömteli és szabad identitás kialakításában, vagyis lehetőséget adnak arra, hogy a gyakorló - problémahalmazai mögül kitekintve - tapasztalatot szerezzen a természetes elmeállapotáról, és mit lenne érdemes szem előtt tartania a mindennapjaiban, ha a cél a  lelki béke hosszú távú megvalósítása
 • Alkalmazott spiritualitásként a rendszeresen gyakorolt jóga tágabb értelmezési keretet ad életünknek, életünk céljának is, a problémákkal küszködő ember számára ezen kívül világos erőforrást is mutat, ahova mindig visszatérhet meríteni, megnyugodni, töltekezni.

Véleményem szerint aki szakszerű útmutatással rendszeresen gyakorolja a jógát éspedig nemcsak az ászanák és technikák síkján, hanem az életmódja terén is, annak idővel egyre kevésbé lesz szüksége külső segítségre a talpon maradáshoz - vagyis a hangsúly áttevődik a külvilágból várt támogatás folyamatos igényléséről a belső erőforrások tudatos és önálló használatára. Úgy is mondhatnám, hogy

A JÓGA EGYENESBE HOZ.

Nemcsak a testtartásodat, hanem az egész életedet segít egyenesbe hozni, ha megfelelő hozzáállással, elég hosszú időn keresztül, rendszeresen gyakorolsz.

Sok népszerű jógairányzat létezik, de nem mindegyik közvetíti a pszichoterápiás beállítódást, ami többek között az "anyai" toleranciát és feltétel nélküli elfogadást, valamint az "apai" gyakorlatiasságot és realitás-képviseletet foglalja magába. A Himalájai Jógatradíció emberszemlélete azonban ilyen,  és önfejlesztésre irányuló gyakorlatai magukban foglalják a  humanisztikus pszichoterápiás megközelítést éppúgy, mint a kognitív-viselkedésterápia gyakorlat-orientált elemeit  (rendszeresség, technikák, relaxáció, naplóírás). A mozgásterápiákkal (pl gyógytorna) való kapcsolata is szembeötlő hasonlóságokat mutat a testhelyzetek szintjén. Elméleti háttere pedig izgalmas eszmefuttatási terepet kínál  az analitikus lélektannal való összevetésre. Néha eltűnődöm, ha Sigmund Freud is tanulmányozta volna a jógát, hol tarthatna már az elmegyógyászat!

Kérdése van? Írjon nekem:

Vélemények

Akik rendszeresen igénybe vették a pszichoterápiás jógát

Dóra 

"Sajnos a stressz az egész szervezetemet megviseli, elmerevednek az izmaim, az ízületeim, a légzésem és a szívritmusom felgyorsul. A jóga, amit pszichoterápiás keretek között tanultam 80% örömforrás nekem, élvezem az izmok nyúlását, a légzést...Talán az egyetlen időszak, amikor magamra figyelek...A jógázás segít abban, hogy normális maradjak. A covid alatt is minden nap jógázom." 

Ilona

"Itt érzem, hogy figyelnek rám és elfogadnak, könnyebb és lassabb, van idő mindenre, személyes jelenlétet, segítséget kapok. Nem kell túlerőltetnem magam, ha valami nem megy...Önbizalmat, a "képes vagyok megcsinálni" érzést kaptam, és így a többi dologra is képes vagyok. A legfontosabb a légzés helyes megtanulása. Már tudom: lehetséges kikapcsolódni az agyam zakatolásából."

Piroska

"A pszichoterápiás jóga segít tudatosabban megélni a pozitív érzéseimet, elfogadni a negatív érzéseket, kifejezni mások felé is az érzéseimet. Javult a mozgáskoordinációm, mozgásszervi problémáim enyhültek. Napi szinten gyakorlom a tanultakat. "