A HIMALÁJAI JÓGATRADÍCIÓ


A Himalájai Jógatradíció a legrégebbi meditációs rendszer. A Himalájai tradíció magában foglalja minden ismert meditációs rendszer legfontosabb tanait és gyakorlatait, ezek túlnyomó többsége pont a himalájai tradícióból fejlődött ki. A Himalájai tradícióban a tudás továbbadása tapasztalat útján, az energia pulzálásának átadásával történik. A Tradíció elsődleges célja hogy minden törekvőben felébredjen az isteni szikra. A tanár célja az, hogy önzetlenül segítse tanítványait a legfelsőbb megvilágosodás útján, a tanítvány célja pedig, hogy azáltal váljon a tradíció mesterévé, hogy ráeszmél valódi Önmagára.

A Himalájai Jógatradíció egységbe foglalja Patanjali Jóga Szútráinak bölcsességét a Tantra filozófiájával és gyakorlataival, valamint a mára elfeledett nevű jógamesterek és bölcsek által ránk hagyományozott különleges szóbeli tanításokkal és beavatási tapasztalatokkal. A Tradíció a három egymástól független tudomány egységesített rendszere, amelyben a részek integrált egésszé illeszkednek össze. 

A  Himalájai Jógatradíció tanításait Swami Rama, a 20. század egyik legkimagaslóbb tanítómestere tette elérhetővé számunkra. Egységbe foglaló szemléletével nyugati elmék számára is követhető módon hozza közös nevezőre a keleti és nyugati lélektant, spiritualitást és tudományt. Egyértelműen közvetíti a Himalájai Jógatradíció több évezredes üzenetét:

meditálj, meditálj, meditálj,

és ráébredsz arra, hogy ki vagy valójában.

A Himalájai barlangkolostorokban évezredek óta élnek bölcsek, akik megszakítatlan tanítványi láncon át engedik hozzánk is eljutni a jógikus tanításokat.     A Himalájai Jógatradíció kiállta az idők próbáját, eredete - hivatalosan - mintegy 1200 évre nyúlik vissza, Sankara nevű jógi ekkor szervezte 5 központba a himalájai mesterek tanítási rendszerét India szerte. Valójában a tanítványi lánc töretlenül visszavezethető a mintegy 5000 évvel ezelőtti védikus időkig (ie 3-4-5 ezred). Ezek közül a mi tradíciónk a bhārati tanítványi ág. A bhā jelentése tudás fénye, a rati pedig az ebben feloldódó szerelmest jelenti, vagyis bhárati arra a személyre utal, aki a tudás szerelmeseként tökéletesen feloldódik a bölcsesség fényében. A generációk során hatalmas tudás- és tapasztalatanyag épült hozzá az eredeti mondanivalóhoz, de az esszencia tisztán megmaradt.  


A Himalájai Jógatradíció lényegét többféleképpen is megközelíthetjük:

  Dr. Rajmani Tigunait szerint felfoghatjuk úgy is, hogy egyetlen hagyomány létezik, ami minden mást magában foglal: az igazság, a bölcsesség hagyománya. Ez az igazság örök és nem befolyásolja sem idő, sem hely, nemzetiség, sem faj.  Az igazság hagyományának keresőit és tanítóit nem kötik a személyes tudatlanság, ragaszkodás, félelem béklyói. E megvilágításban a himalájai mesterek tradíciója nem annyira egy földrajzi identitásra vonatkozik, hanem a spirituális bölcsesség magaslatainak szimbolikus képviseletére. 

A mai kor tudósai a rajtuk kívüli világot, természetet kutatják, ezer évekkel ezelőtt a bölcsek arra fordították elméjük kreativitását, hogy saját lényük belső terét vizsgálják, megismerjék az emberi lény természetét és hogy feltárják annak teljes potenciálját. Nagyon kimunkált, fegyelmezett, koncentrált elméjüket használták eszközül a felfedezéshez, és saját testük képezte a laboratóriumot. Ezek a régi mesterek szabadgondolkodók voltak és a saját tapasztalataikból merítettek.

Dr Stephen Parker a képzésünk során ekképpen  fogalmazta meg: "Amikor a himalájai jógatradícióról beszélünk, nem feltétlenül egyetlen kulturális hagyományról beszélünk. A beavatási láncunkban nagyon erős a hindu hagyomány, de a buddhista hagyomány is benne található, és keresztény, szufi, iszlám gyökerei is vannak. Nagyon széleskörű. És ahogy egyre elmélyültök a meditációs élményetekben, elkezditek látni, hogy hol lakozik a valódi bölcsesség és spiritualitás, akármelyik hagyományról is legyen szó".


Swami Veda így világította meg az esszenciát: A véda a bölcsesség transzkulturális anyaga, ami nem korlátozódik idő, tér, kultúra vagy nyelv tekintetében, és feltárja magát a tiszta elmék számára, minden korban és kultúrában. 

 "Mindaddig, amíg emberek a szamádhi állapotában ülni képesek, a védák bölcsessége megnyilvánul az emberiség számára az adott kor kultúrája szerint és nyelvén" (Swami Veda) . 

Irodalmi források:

Swami Veda Bharati: Bevezetés a Himalájai Jóga Tradícióba 1. Himalájai Jóga Meditáció KhE 2006

Dr. Rajmani Tigunait: Tradition of the Himalayan Masters. Fusion Books 2005

Bővebben az alábbi címeken olvashatsz a Tradícióról:

www.himalajaijoga.hu
https://ahymsin.org/main/himalayan-tradition/himalayan-tradition.html