Pszichoszervíz

Szupportív terápia

A szupportív - támogató jellegű - pszichoterápia az aktuális problémák

felismerését, az életvezetési nehézségek megértését és megoldását

szolgálja. 

Autogén tréning

 Az AT szisztematikusan felépített,  testi lelki ellazuláson alapuló önfejlesztő és öngyógyító módszer, melynek hatékonysága a rendszeres gyakorláson alapul.

Integratív hipnoterápia

Az integratív hipnoterápia a módosult tudatállapot segítségével befelé, saját belső világunk felé vezeti a figyelmet, hogy  bővítse az önismeretet valós vágyainkról, félelmeinkről, erőforrásainkról. 

Egyéni 

Mindfulness Alapú Kognitív Terápia

Ez a terápiás módszer ötvözi a tudatos jelenlét több évezredes, buddhista gyökerű hagyományát a kognitív terápiás vívmányokkal, voltaképpen hidat épít a mentális egészség helyreállításának keleti és nyugati felfogásai közé. 

Szupportív terápia

A szupportív - támogató jellegű - pszichoterápia az aktuális problémák felismerését, az életvezetési nehézségek megértését és megoldását szolgálja. Ez az alapvetően énerősítő terápiás forma az erőforrásokra, konfliktusmegoldó készségekre épít. Az aktív megküzdést hivatott elősegíteni, valamint az énvédő mechanizmusok erősítését helyezi fókuszba.

A szupportív terápia annak kiművelésében is segíti a pácienst, hogy hogyan lépjen túl, illetve hogyan éljen együtt a problémás személyiség-részeivel, melyek rossz szokások, viselkedésmintázatok, tulajdonságok, berögződések képében nyilvánulnak meg. Ezeket kevéssé bolygatjuk, ehelyett inkább a páciens erőforrásaira és meglévő képességeinek tudatosítására fókuszálunk, hogy e rossz viselkedés-mintázatokat képes legyen a gyakorlati életvitel szintjén is megszelídíteni, vagy akár változtatni rajtuk. A szupportív pszichoterápia eredményeként a kliens belső feszültségei oldódnak, énhatárai erősebbé válnak, autonómiája fokozódik, rugalmasabbá és ellenállóbbá válik a stresszel szemben, problémamegoldó képessége javul, lelkivilága békésebbé válik.


Autogén Tréning

Az autogén tréning (AT) jelenleg az egyik legelterjedtebb pszichoterápiás eljárás, mert általa tartós feszültségmentes állapot hozható létre - idővel gyógyszerek szedése nélkül is. A módszer kidolgozását Schultz német pszichiáternek köszönhetjük. Az AT hatékonysága a test és a psziché kölcsönhatásainak ismeretén alapul. 

Mindenkinek van róla tapasztalata, hogy a szavaknak és a képzeletnek mekkora hatása van a életműködésekre (kellemes vagy felkavaró emlék felidézése jóleső vagy kellemetlen borzongással jár, egy sértő vagy elismerő szó azonnali testi reakciót válthat ki belőlünk. Ma már ismeretes a szomatikus megbetegedések és a tartós stressz közötti kapcsolat. Az autogén tréning segítségével idővel megtanuljuk magunk is szabályozni testi-lelki állapotainkat, oly módon, hogy kiegyensúlyozottabbá, harmonikusabbá válunk. 

A kiegyensúlyozottság, a szorongás-mentes élet mindenki által vágyott állapot, és ezt önerőből, a terapeuta segítségével el lehet érni. Terapeutára csupán a tanulás fázisában van szükség, a begyakorlottság állapotában mindenki önmaga képes csökkenteni az aktuális feszültségeit, jobban meg tud küzdeni az aktuális stresszhatásokkal, fokozni tudja testi és szellemi teljesítőképességét. Az AT testi lelki ellazuláson alapuló önfejlesztő és öngyógyító módszer, melynek hatékonysága a rendszeres gyakorláson alapul. Előnyei közé tartozik könnyű megtanulhatósága, valamint hogy a tanulás későbbi szakaszában bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között elővehető, alkalmazható. 

Alkalmazási terület: szorongásos és stressz eredetű betegségeknél,

valamint pszichoszomatikus betegségek kiegészítő terápiája lehet.


Integratív hipnoterápia

Az integratív hipnoterápia a módosult tudatállapot segítségével befelé, saját belső világunk felé vezeti a figyelmet, hogy új tartalommal gazdagítsa a tudatot, bővítse az önismeretet valós vágyainkról, félelmeinkről, erőforrásainkról. 

Az integratív jelző arra utal, hogy az adott terápiás irányzat több különböző pszichoterápiás módszerből alkalmaz célszerűen összeválogatott részeket (pl dinamikus terápia, kognitív- és viselkedésterápia, mindfulness), amelyek leginkább megfelelnek az egyén pszichés szükségleteinek, és alkalmasak a hozott probléma feldolgozására. Ugyanúgy nélkülözhetetlen alapja a terapeuta személye és a vele kialakított bizalmi kapcsolat, mint az összes többi pszichoterápiás módszer esetében. 

Hipnoterápia alkalmazása során gyakran használunk szimbólumokat, belső képeket a problémákkal való munkához, mivel így olyan belső tartalmakhoz is könnyebben hozzáférünk, amelyekkel ha nyíltan kellene szembesülni, az megterhelné a személyiséget. Nem célunk, hogy erőszakkal bármit is feltárjunk, a szimbólumokkal való munka ugyanolyan hatékony akkor is, ha nem tudjuk pontosan, mit szimbolizál. A belső változás így is, úgy is megtörténik.

Alkalmazási területei: fejlődési elakadások, disszociatív

zavarok, gyászfeldolgozás, önismeret.


Ez a terápiás módszer ötvözi a tudatos jelenlét több évezredes, buddhista gyökerű hagyományát a kognitív terápiás vívmányokkal, voltaképpen hidat épít a mentális egészség helyreállításának keleti és nyugati felfogásai közé. Mark Williams, Zindel Segal és John Teasdale professzorok dolgozták ki az MBCT-t az ezredforduló idején Oxfordban, elsősorban depresszióra hajlamos betegek számára, a visszaesés megelőzésére.

Azóta számos hatékonyságvizsgálat igazolta, hogy az MBCT a mentális betegségek széles spektrumában hatásos gyógyír lehet, illetve hogy egészséges emberek számára különösen gazdag fejlődési távlatokat nyit. Az MBCT abban segít, hogy az életünket pillanatról pillanatra megéljük, ne csak hagyjuk hogy elszaladjon mellettünk, miközben az elménk állandóan nem jelenlévő dolgokkal van elfoglalva, vagy automatizmusaiban tévelyeg öntudatlanul. A visszatérő, fejlődésünket akadályozó gondolat mintázataink felismerésében és meghaladásában is útmutatást ad. Ha meguntuk, hogy gondolataink és érzelmeink rabszolgái vagyunk és végre szeretnénk szabadon élvezni magát az életet, ebben a mindfulness gyakorlása segíteni tud.

Ha hatékonyabb ellenőrzést szeretnénk gyakorolni gondolataink, érzelmi állapotaink, voltaképpen elménk működése felett, az MBCT ebben támogatást nyújthat.

De mégis mi az a Mindfulness?

"A mindfulness vagy "éber figyelem" azt jelenti, hogy a figyelmünket egy bizonyos módon irányítjuk: szándékosan, a jelen pillanatban és ítélkezés nélkül - mintha az életünk függne tőle."

Az időnk legnagyobb részét magunkon kívül töltjük: miközben bármit is csinálunk, valami máson jár az eszünk, ritkán vagyunk a jelenben. Ha ez a tendencia eluralkodik, könnyen lemaradhatunk tulajdon élményeinkről. Csak eliramlik mellettünk az élet, mi meg elfelejtettük átélni. Jó hír, hogy ez a tendencia megfordítható. A tudatos jelenlét bárhol, bármikor és bárki számára gyakorolható. Az éber tudatosság az itt és most iránti teljes elkötelezettséget jelenti. Gyakorlása során észleljük, és figyelemmel kísérjük a gondolatainkat, érzéseinket, mozdulatainkat, viselkedésünket és mindezeknek a hatását a körülöttünk élőkre. Amikor az éber tudatosság állapotában vagyunk, akkor aktívan és minden érzékszervünkkel átéljük az aktuális élményünket, vagyis ahogy az életünk pillanatról pillanatra kibontakozik.

A rendszeresen végzett mindfulness meditáció eredményeként az éber tudatosság állapota egyre széleskörűbben megvalósítható a mindennapokban is, teljesebbé, tartalmasabbá és valóságosabbá téve megéléseinket.